Minecraft Tècnic

En aquesta sèrie presentem diferents conceptes tècnics associats al joc, i que són molt útils per a poder-lo usar en diferents projectes educatius.

En primer lloc conceptes relacionats amb l’ús del videojoc, i el diferents modes de joc, paràmetres i comandaments tècnics que podem usar. A posteriori, un treball més avançat sobre la configuració del joc, el muntatge d’un servidor, la compartició d’un món amb diferents jugadors, etc.

A banda, també ensenyarem com usar diferents funcionalitats pròpies del joc per a treballar en la construcció de mapes d’aventures, mini-jocs i diferents projectes en el món del Minecraft. Des del treball amb la roca vermella (redstone) que ens permet implentar circuits i petites interaccions mecàniques en el joc.

L’ús avançat de servidors propis i la seva configuració amb complements (plugins), gestió de mons múltiples, gestió d’usuaris i els seus permisos en el joc, personalització detallada dels mons del Minecraft amb la modificació dels paràmetres de generació del terreny, etc.

Una sèrie progressiva que, amb continguts propis i externs, ajudarà a acabar de formar un ecosistema educatiu complet per a una aula, o una escola, amb el videojoc Minecraft.


Capítol 0: “Descàrrega i Instal·lació”

En aquest capítol expliquem com descarregar el joc i instal·lar-lo a l’ordinador. Alhora presentem la manera de tenir accés als arxius ocults que ens permetran tenir un control major sobre què podem fer amb el Joc.

Instruccions textuals:

  1. Entrem a Minecraft.net i comprem el joc.
  2. Descarreguem l’arxiu corresponent al nostre sistema operatiu
  3. Fem doble click a l’instal·lador i seguim el procés fins que aquest acaba de descarregar tots els arxius necessaris per a fer funcionar el joc.
  4.  Ja podem començar a jugar i a crear activitats!

Capítol 1: “Modes de Joc”

En aquest capítol presentem els diferents modes de joc que ens ofereix el Minecraft: Supervivència, Creatiu, Espectador i aventura. Modes que ens permeten modificar el comportament del joc i les opcions que tenim com a jugadors i creadors.


Capítol 2: “Instal·lació bàsica d’un servidor”

En aquest capítol expliquem com descarregar i instal·lar un servidor multijugador. El primer pas per a poder muntar activitats col·laboratives. En propers capítols explicarem com configurar-lo i modificar-ne els diferents paràmetres disponibles.


Capítol 3: “Instruccions Primera Part”

En aquest tercer capítol presentem les instruccions que ens permeten manipular el comportament del joc via ordres escrites, sense la necessitat de desplaçar-nos ni manipular el joc gràficament. Amb aquestes instruccions podem modificar els modes de joc, els desplaçaments, el comportament del món del Minecraft i un llarg etcètera que anirem presentant progressivament.


Capítol 4: “Instal·lació de Mods”

En aquest capítol ensenyem com instal·lar Forge i Liteloader, dos aplicacions imprescindibles per a poder usar Mods al Minecraft. Alhora ensenyem com instal·lar els mods que més usarem al llarg de les sèries del canal, i per a crear activitats educatives.


Minecraft Tècnic: Capítol 5 “Mètodes de desplaçament pel món”

En aquest capítol repassem les diferents opcions que tenim per a desplaçar-nos per un món del minecraft. Opcions que serà imprescindible conèixer per a poder crear mapes d’aventures educatives. Com passar s’un escenari a un altre, o com accedir a diferents zones inaccessibles a peu són algunes de les respostes que proposem.


Minecraft Tècnic: Capítol 6 “Instruccions II Part”

En aquest capítol seguim amb les instruccions del minecraft. Aquestes ordres escrites que ens permeten modificar el comportament del joc. L’existència de instruccions és una de les coses que fa tant útil minecraft per a crear projectes educatius. El control que podem tenir del món amb les instruccions és impressionant!


Minecraft Tècnic: Capítol 7 “Blocs de Comandes”

En aquest capítol, un cop treballades les diferents instruccions/comandes, presentem els blocs de comandes, blocs que ens permeten automatizat l’execució d’aquestes mitjançant diferents inputs. Podem aplicar una instrucció quan s’obra una porta, quan trepitgem una placa de pressió, etc. Elements essencials per a construir mapes d’aventures educatius.


Minecraft Tècnic: Capítol 8 “Còpia de Seguretat dels Móns del Minecraft”

En aquest capítol expliquem com fer còpies de seguretat dels nostres móns (activitats educatives) d’una forma senzilla que ens permetrà fer canvis, recuperar versions anteriors, etc. Alhora expliquem on es troben les captures de pantalla, l’espai per afegir packs de recursos, etc. Coses molt interessants per a controlar una mica més el què podem fer amb el joc.