Cities Skylines: Escenaris

En aquesta sèrie sobre el videojoc Cities Skylines, ensenyarem a crear escenaris educatius amb aquest joc. Aquests escenaris versen sobre la gestió d’una ciutat des de diferents punts de vista. Desenvoluparem diferents escenaris en els que es treballen aspectes tant diversos com: els serveis bàsics d’una ciutat, l’educació, les polítiques públiques, el transport i la contaminació, etc.

Tot això en amb una explicació pas a pas que ha de permetre als usuaris que la visualitzin crear els seus propis escenaris educatius amb Cities Skylines per a treballar diferents aspectes del currículum educatiu.

Començarem desenvolupant una ciutat de referència a la que afegirem diferents regles de consecució que permeten definir l’evolució del mapa i els requisits que el jugador ha de seguir per a tenir èxit en l’activitat proposada. Alhora mostrarem diferents eines i recursos disponibles per a facilitar les tasques de creació d’escenaris educatius amb aquest VJ.